Generalforsamlingen 2017

Referat.

Generalforsamling Fjerkræklubben Roskilde-Sjælland

Onsdag d. 1. februar 2017.

13 medlemmer mødt.

 

 Leif indledte med at mindes Grethe og Verner Olsen.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

    Teddy Pilhøj blev valg til dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

Leif gennemgik årets aktiviteter:

Kåringsudstilling i januar med ca.250 dyr i Hedehusenes Fritidscenter, hvilket blev sidste gang da kommunen ikke mente der var gjort ordentligt rent, hvilket der var, og nok i virkeligheden ikke ønsker at vi udstiller der mere. Påskeudstilling i marts i Ishøj, 14 ”trioer” og 200 kyllinger, stadig uden haner, vi var flyttet ned i kælderen ved biblioteket, stadig mage besøgende, men mere ro. PR i Miljøcenteret i Taastrup 30/4, godt besøgt, men ingen nye medlemmer.PR med Odsherred Fjerkræklub i Audebo Havecenter med 20 trioer, meget fint besøgt dyrskue i juni, 400 kyllinger, 24 haner, 19 trioer store, 42 trioer dværge og 2 samlinger æg. Næste år skal kyllingerne sælges og afhentes på en anden måde da salg ikke må ske på pladsen. 22/7 hyggelig tur til Loch-Ness med Odsherred Fjerkræklub.20/8 var der børnedyrskue i Borup med mange besøgende, 26/8 Kultur aften samme sted mange interesserede.21/9 var der fælles vaccination hos Leif og Jens. 6/11 var der Kåringsudstilling i Odsherred, ville gerne se lidt flere fra Roskilde-Sjælland. 9/11 var der bankospil i Hedehusene, der var ca. 40 mennesker og det gik fint. Resten af året var skæmmet af fugleinfluenza-forbud, så både kåringsskue på Bornholm og Landsudstilling blev aflyst, det forhindrede dog ikke at nogen var med til hyggelig julefrokost på Bornholm, og der er altid plads til at der kommer flere.

3. Det reviderede regnskab fremlægges.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.

4. a. Indkomne forslag vedrørende klubben.

1. Der stilles forslag om yderligere et ”Blåt Bånd” kun for ænder og svømmefugle.

Forslaget blev vedtaget.

2. Der indføres i udstillingsreglerne at bestyrelse/udstillingsudvalg har ret til at begrænse antallet af dyr til udstillingen pga. plads eller veterinære bestemmelser.

Forslaget blev vedtaget.

b. Indkomne forslag til repræsentantskabsmøde.

       Der var ingen forslag.

5. Arbejdsplan for 2017 – 2018

6. Valg til bestyrelsen: Leif, Benny, Jan & Bjarne er på valg, Bjarne modtager ikke genvalg.

Teddy Pilhøj, Jan strøm, Benny Andersen & Leif Mikkelsen blev valgt, Lars Moos og Benno Olsen er suppleanter

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleant, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Julie Jensen og Jens Enggaard er revisorerne, Bjarne Pyndt suppleant.

Valg af klubrepræsentant til repræsentantskabsmøde.

Formanden er fortsat klubbens repræsentant til repræsentantsmødet.

Indstilling af medlemmer til udvalg i D.F.f.R.

Ingen.

8. Eventuelt.

Under eventuelt blev det berørt at fordelingen af blomster på dyrskuet måske skal håndteres anderledes, vi kan eventuelt spørge kaninfolkene hvordan de håndterer det.

Leif sluttede af med at give Jan Sølvnålen.